วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา09.00น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา09.00น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ ณ สำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1

{gallery}activities/1166{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *