วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนางรพีพรรณ ปางทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ ติดตาม

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนางรพีพรรณ ปางทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ ติดตาม 1.การยกระดับการทดสอบการศึกษาระดับชาติ o-net 2.การประเมินการอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 13.แนวทางการใช้ข้อสอบปลายปีของนักเรียน4.ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนด้านการบริหารจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก อำเภอยางสีสุราช โรงเรียนวัดป่านาเชือก โรงเรียนวรัญญาวิทย์ และโรงเรียนศุภประภา อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1073{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *