วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุมเสมาตัก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุมเสมาตักศิล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมนำพระบรมราโชบาย สู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดโครงการ

{gallery}activities/1315{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *