วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวประพรรณศรี ศุภสารัมย์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านรัชพร  วรรณคำ  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายอภิชาติ  บุตรศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นางสาวประพรรณศรี  ศุภสารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ร่วมงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน  “เสริมสร้างความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน “ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ และรับมอบโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

{gallery}activities/1129{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *