วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเทพาคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562  ณ อาคารเทพาคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักศึกษา ประชาชน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้พบปะกลุ่มผู้เรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือ อศ.กช. บ้านหนองบัวชุม อำเภอยางสีสุราช และรับฟังการบรรยายสรุปและลงพื้นที่แปลงเกษตรซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอน เป็นการยกระดับเกษตรกรให้เกิดองค์ความรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการยกระดับเกษตรกรให้เกิดองค์ความรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

{gallery}activities/1244{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *