วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางกาญจนา วิเศษรินทอง และ นางสาวพิกุล ทองทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วม เรื่อง การสร้างย่านเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางกาญจนา วิเศษรินทอง และ นางสาวพิกุล ทองทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วม เรื่อง การสร้างย่านเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *