วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายอานิน สุขณะล้ำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 13  มีนาคม 2563  เวลา 13.30 น. นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายอานิน สุขณะล้ำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายกันตธี เนื่องศรี ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ,2 ,3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยมี รศ.ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1325{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *