วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายกันตธี เนื่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมโครงการทุนการศึกษา

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายกันตธี เนื่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสียงแคนศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

{gallery}activities/1142{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *