วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมวสุ อ.เมืองมหาสารคาม นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันที่  13 มิถุนายน  2562  ที่โรงแรมวสุ อ.เมืองมหาสารคาม นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ โดยมี ท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ครู ก.ศ.น.ตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 13 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่เข้าร่วมการอบรม ให้นำความรู้ที่ได้จากโครงการครั้งนี้ไปขยายผลให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง  ในด้านอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประเทศชาติ

{gallery}activities/1197{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *