วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00น. ท่านดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวชวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมจัดเก็บข้อมูลและศึกษาสถานะระบบข้อมูลและระบบเครือข่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 12

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00น. ท่านดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวชวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมจัดเก็บข้อมูลและศึกษาสถานะระบบข้อมูลและระบบเครือข่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 12

{gallery}activities/027{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *