วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.- 12.00 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา แก่นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุสามเณร จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.- 12.00 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา แก่นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุสามเณร จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต1

 

{gallery}activities/026{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *