วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม เสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1256{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *