วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะบุคลากรในกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน นำโดยนางวรทิพ จันทรา ได้รับอนุญาตจากศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่  11 มกราคม  2562  เวลา 09.00 น. คณะบุคลากรในกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน นำโดยนางวรทิพ  จันทรา  ได้รับอนุญาตจากศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ให้ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด  รุ่นที่  352  ณ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานพิธี โดยนางวริฐา  จันทรา  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจ และกิจกรรม ต่างๆ ของ สำนักงาน/กลุ่มงาน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ทราบด้วยแล้ว

{gallery}activities/1100{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *