วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2561 โดยมีนายวิรุจ  วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1005{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *