วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรทุกคน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1098{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *