วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน กลุ่มนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรับมอบนโยบายจากท่านผู้บริหาร ณ ห้องประชุม เสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
เป็นประธาน การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน กลุ่มนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรับมอบนโยบายจากท่านผู้บริหาร  ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *