วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาสนสถานและถนน ณ วัดวังยาววารี และบริเวณถนนชลประทานหน้าวัดวังยาววารี ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *