วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการโครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามโดยมี นางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๒

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์๖๗๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ธิการจังหวัดมหาสารคามส่วนให้นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในร่างกายของผู้ป่วยพิจารณาดำเนินการโครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามนางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็น การประชุม ณ ที่แห่งนี้มีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามชั้นสอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *