วันที่​ 4 กรกฎาคม 2562 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมาย นางนิลรัตน์ โคตะ พร้อมด้วย นายรัฐกร ลงคำ และนายครรชิต ศรีกุลคร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ให้ร่วมกิจกรรม

วันที่​ 4 กรกฎาคม 2562 นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมาย นางนิลรัตน์ โคตะ   พร้อมด้วย นายรัฐกร ลงคำ และนายครรชิต  ศรีกุลคร ศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ให้ร่วมกิจกรรม กับคณะกรรมการนิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถานศึกษานำร่องในการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงาน-ศึกษาธิการภาค 12  ณ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.เขต26 และโรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.มหาสารคาม เขต1อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1221{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *