วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายทิวากร ดวงเกตุ และนายณัฐวุธ วิลามาศ เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายทิวากร ดวงเกตุ และนายณัฐวุธ วิลามาศ เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *