วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *