วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร ร่วมพิธีตักบาตรและวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง และศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *