ลงพื้นที่โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สังกัด สพม.มหาสารคาม เพื่อติดตาม การดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ที่นักเรียนจังหวัดมหาสารคามร่วมกันปลูก

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ลงพื้นที่โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สังกัด สพม.มหาสารคาม เพื่อติดตาม การดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ที่นักเรียนจังหวัดมหาสารคามร่วมกันปลูกคนละ 1 ต้น ภายใต้โครงการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *