ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ เรื่องการตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ เรื่องการตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ในเขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดมหาสารคาม โดย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม, กศน.ตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

   

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *