ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2564) ณ โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564  ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ร่วมต้อนรับ ว่าที่ ร.อ.ทินกร ศรีนาง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 12 และคณะ ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2564) ณ โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *