ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล 94 ปี พระเทพสารคามมุนี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล 94 ปี พระเทพสารคามมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์ ณ วัดอภิสิทธิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *