รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตั้งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปี  พ.ศ. 2560 รอบที่  2  ผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตั้งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *