»»       กรอบอัตรากำลัง ศธจ.มหาสารคาม (ปัจจุบัน)
»»       อบรมหลักสูตรข้าราชการใหม่