การตรวจติดตามประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

ท่านศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รายงานผลการตรวจติดตามประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 18 กรกฏาคม 2560

 

  {gallery}activities/003/{/gallery} 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *