พิธีปฏิญาณตน สวนสนามของยุวกาชาด และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 100 ปี ประจำปี 2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายสมชาย ดอนสมพงษ์ รองนายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน สวนสนามของยุวกาชาด และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 100 ปี ประจำปี 2565 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 5 โรงเรียน 1) โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2) โรงเรียนผดุงนารี 3) โรงเรียนวาปีปทุม 4) โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม และ 5) โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *