ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 34 ราย ขับเคลื่อนโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงาน ศธจ.มหาสารคาม ในโอกาสการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 4/2564 ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *