ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ลงพื้นที่ตรวจราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง  รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ และวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *