ประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเพื่อจัดทำคลังข้อสอบ Pre O-NET/Pre NT

วันที่ 12 กันยายน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเพื่อจัดทำคลังข้อสอบ Pre O-NET/Pre NT โดย นายอานิน สุขณะล้ำ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้เกียรติพบปะ ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมวสุมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/120963-2{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม