ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางระบบ Zoom

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการสร้างกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางระบบ Zoom ณ ห้องปฏิบัติการศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *