ประชุมสรุปปัญหา สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขตามกระบวนการ PLC

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ประชุมสรุปปัญหา สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขตามกระบวนการ PLC ตาม  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน  ศธจ.มหาสารคาม

 

{gallery}activities/015{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม