ประชุมรับฟังนโยบายจากท่านสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับและประชุมรับฟังนโยบายจากท่านสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรายงานการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *