ประชุมชี้แจงการตรวจสอบโครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการตรวจสอบโครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนายธีรเดช รัตนเมือง รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *