ประชุมคณะทำงานด้านความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ และคณะทำงานด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ และคณะทำงานด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ณ ห้องประชุม 307 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม