ประชุมคณะกรรมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นางพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *