ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *