ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 22/2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 22/2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *