ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแสดงและประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 ทั้งนี้ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รองประธานกรรมการและนางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม กรรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *