ประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านลาด

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการ-จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านลาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 มอบนโยบายโดย ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านลาด ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *