ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่าง ผอ.ร.ร. – มค.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *