ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ประกาศสอบคัดเลือก

ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงาน

2-1 องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข (1)

2-2 องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข (2)

3. องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ค

4. องค์ประกอบประเมินสัมฤทธิผลฯ

5. บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน

6. ใบสมัคร

7. ปกเอกสาร

8. ตำแหน่ง รองผอ โรงเรียน (ใช้สอบคัดเลือก)

9. สรุป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *