ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563

ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563

1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

2. ประถมศึกษา

3. มัธยมศึกษา

4. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *