ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ (วิชาเอกฯ นาฏศิลป์ – กรณีขอใช้บัญชีจาก กศจ.กรุงเทพมหานคร)

ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ (วิชาเอกฯ นาฏศิลป์ – กรณีขอใช้บัญชีจาก กศจ.กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *