ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง “สุจริต โปร่งใส” และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง “สุจริต โปร่งใส” และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เอกสารแนบ>>>>>ประกาศเจตนารมณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *