ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐในโอกาสต่าง ๆ

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐในโอกาสต่าง ๆ

เอกสารแนบ>>>>>ประกาศเจตนารมณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *