ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *